تبلیغات محل تبلیغات

 

لایحه کاهش ساعات کاری زنان و دوری از بازار کار

یک فعال صنفی کارگری معتقد است در بازار کاری که دچار بیکاری سرسام آور است، چنین لوایحی نمی تواند به ایفاء حق ‏و حقوق کارگران بیانجامد و بیشتر زنان را از بازار کار دور می سازد.

به گزارش شهردخت، «علیرضا حیدری»، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با ایلنا، در ارتباط با لایحه ‏کاهش ساعات اشتغال زنان با شرایط خاص گفت: در این لایحه ساعت کار هفتگی کارگران زنان دارای شرایط خاص از ‏‏44 ساعت به 36 ساعت کاهش یافته وکاملا بدیهی است که اگر کارفرما بخواهد انتخاب کند، سراغ کارگری می رود که 44 ‏ساعت در هفته کار می کند.‏
وی ادامه داد: به عبارت دیگر در شرایط انتخاب آزادانه و با توجه به این که در شرایط فعلی، فرصت انتخاب کارفرمایان ‏بسیار گسترده است، این لایحه فرصت اشتغال زنان را کاهش می دهد.‏
حیدری در ادامه حمایت دولت از اشتغال زنان سرپرست خانوار و دارای شرایط خاص را تنها راهکار ممکن برای ورود ‏این زنان به بازار کار دانست و گفت: اگر قرار است این لایحه اجرایی شود، دولت باید برای جبران خسارت ناشی از ‏اشتغال این کارگران تمهیداتی بیاندیشد تا به این وسیله، هزینه اشتغال این افراد با کارگران عادی برابر باشد.‏
وی ادامه داد:. برای نمونه در اشتغال این زنان،  دولت سهم بیمه کارفرمایی را تقبل کند به این ترتیب 8 ساعت کار کمتر ‏جبران می شود و خسارتی برای کارفرما نخواهد داشت.‏
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید مجدد بر این که در شرایط فعلی چنین لوایحی اثر ضد اشتغال دارد افزود: ‏یک راهکار دیگر، ملزم نمودن کارفرمایان به تخصیص سهمیه جذب برای این زنان است و واضح است که نظارت بر ‏اجرای این الزام، از طریق بررسی لیست های بیمه ارائه شده به سازمان تامین اجتماعی امکانپذیر است.‏
وی ادامه داد: در غیر این صورت، اگر کارفرما حق انتخاب داشته باشد، هرگز سراغ این زنان نخواهد رفت.‏
حیدری در پایان  با بیان این مطلب که برای جذب معلولین نیز قرار است لوایح مشابه در دستور کار قرار گیرد گفت: ‏مسئولان باید بدانند که در بازار کار فعلی چنین لوایحی اثر معکوس دارد و نمی تواند به ایفاء حق و حقوق کارگران بیانجامد.‏